onsdag 22. januar 2014

Årsmøte i Musikklikarlauget

Hei alle sammen,

Årsmøtesesongen er i gang! Velkommen til vårt møte tirsdag 4. februar, etter fjøstid (kl.19), hos Vanessa.

Saksliste:

Følgende dagsorden foreslås lagt til grunn for årsmøtet/medlemsmøtet:

1. Valg av møteleder og sekretær. Sekretær skal undertegne protokollen sammen med møteleder

2. Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden

3. Godkjenning av styrets årsmelding

4. Godkjenning av regnskap

5. Godkjenning av budsjettet for 2014

6. Planer for 2014 og 2015

7. Valg til styret – på valg er: Vanessa Hagen (stiller til gjenvalg) og Magnus Løvold
Vi skal også utvide styret med en vara.

8. Dannelse av en «gjennomføringskomité»

9. Avdekking av lagets logo

10. Eventuelt

Eventuelle saker som ønskes tatt opp må være styret i hende innen 01.02.2014.Vel møtt!

Musikklikarlauget